O Biofeedback

Celem terapii EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest znaczne zredukowanie (70-90%), a w niektórych przypadkach całkowite usunięcie dolegliwości, dzięki zastosowaniu mechanizmów świadomej regulacji wybranych fal mózgowych. Podstawową ideą terapii EEG Biofeedback jest uzyskanie zwiększenia pożądanych fal mózgowych, a tłumienie fal niepożądanych.

Przed rozpoczęciem sesji terapii wykonujemy badanie diagnostyczne, dzięki czemu nasza terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Badanie diagnostyczne mają na celu określenie, jakich fal mózgowych jest za dużo, a jakich za mało w poszczególnych obszarach mózgu. Trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideo grę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu.

Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideo gry. Terapeuta śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej nagradzając fale potrzebne i jednocześnie tłumiąc fale niepożądane. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu,a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem.

Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba może świadomie odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągnąć optymalny stan równowagi fizjologicznej wolny od napięć oraz stresu uzyskując poprawę stanu zdrowia.

Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu zapewniającą poprawne funkcjonowanie.

Badania naukowe wykazały, że efekty treningu są długotrwałe, całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od farmakologii nie wywołują skutków ubocznych.

Terapeuta